RỄ HƯƠNG BÀI

 Rễ hương bài là gì?

Rễ hương bài được hiểu là phần gốc bao gồm rễ và 1 phần thân của cây hương bài. 

Rễ hương bài được chế biến từ việc thu hoạch trực tiếp từ farm đưa về qua quá trình phân loại chất chất lượng, rửa, cắt, phơi, đóng gói.

Rễ hương bài phù hợp cho các công ty mua với số lướng lớn. Không phù hợp cho cơ sở nhỏ hoặc hộ gia đình vì đây là nguyên liệu thô không làm nhang ngay được.

Người trên hình là Mr. Phúc - Marketing And Sale.

Quá trình chế biến


Quá trình chế biến

Quá trình chế biến
Đóng gói.


0 comments:

Đăng nhận xét